FANDOM


TARDIS anahtarı TARDIS'in dış kapısını açmak için bir anahtardır. Birçok şekil ve dizaynda bulunabilirler. Anahtarın şekli ve büyüklüğü nasıl olursa olsun ve TARDIS'in dış plazmik kaplaması nasıl olursa olsun, anahtar yapıdaki bir kilide uyacaktır.

İşlevi

TardisKey&Lock1996

TARDIS anahtarı diğer anahtarlara benzer bir şekilde kilitli bir TARDIS'e girmek için izin verir, ve TARDIS'in plazmik dış kaplaması gibi yeniden yapılandırılmasının bir sınırı yoktur. Farklı TARDIS dış kaplamalarının farklı anahtarları vardır, gizli ya da görünür olsun, TARDIS anahtarı, anahtar fiziksel olarak kilitten daha büyük olsa bile kabul edecektir.

Doktor'un TARDIS'ine girmek için tıpkı gerçek bir polis kulübesi gibi anahtarın kilide sokulması gerekir. Ancak kilit mekanizması polis anahtarlarını kabul etmez ve kapı, yetkisiz insanların Doktor'un anahtarını kullandığında açılmaz. Brigadier'in, kilitteki metabolizma dedektörü nedeniyle, Üçüncü Doktor'un yokluğunda TARDIS'i açması engellendi. Buna rağmen, yabancıların, ya metabolizma dedektöründeki bir hatadan ya da TARDIS'in kendi seçimi sonucunda olduğu ima edilerek, Doktor'un anahtarını kullanarak TARDIS'e girmeyi başardığı durumlar oldu.

Kilit, TARDIS'in içinden, yetkili kişilerin bile TARDIS anahtarını kullanarak girmesini önlemek için el ile kilitlenebilir. Bir keresinde, Onuncu Doktor TARDIS'i uzaktan bir cep saati kullanarak kilitleyebilmesi için bir sistem kurdu (bu bir şaka olarak yapılmıştı, TARDIS'in tepesindeki lamba parladı ve alarm gibi Dünya'daki araçlarda kullanılan bir ses duyuldu). Aynı zamanda kilidi uzaktan da açabiliyordu.

Bazı durumlarda Doktor'un ve yardımcılarının TARDIS'i kilitlemek için anahtar kullanmaları gerekirken diğerlerinin sadece kapıyı kapatmaları yeterli oluyordu. Bu, TARDIS'in kilidinin el ile ya da otomatik olarak kapanmaya ayarlanabileceğinin kanıtıdır.

Ancak, TARDIS'i açmak için her zaman bir anahtar gerekli değildir. Doktor'un River Song'la ilk karşılaşmasında (Doktor'un bakış açısından), River gelecekteki Doktor'un TARDIS'in kapısını parmağını şıklatarak açtığını gördüğünü söylemiştir. Doktor buna inanmamıştır ancak daha sonra bu yöntemle kapıları başarıyla açmıştır. Rejenerasyon geçirip Onbirinci Doktor olduktan sonra, Onbirinci Doktor yine TARDIS'i parmaklarını şıklatarak açmış ve bu yöntemin TARDIS'i açmak için güvenilir bir yol olduğunu göstermiştir. Buna karşın Doktor her zamanki gibi anahtarını kullanmaya devam etmiştir.

Doktor'un TARDIS anahtarı

Dizayn

TARDIS Key


Doktor'un TARDIS'inin anahtarı birkaç şekilde görüldü. Birinci ve İkinci Doktor gerçek polis kulübesine ait olabilecek sıradan anahtarlar kullandılar. Üçüncü Doktor da başlarda aynısını kullandı.

Üçüncü Doktor bir süre sonra anahtar için farklı şekiller denemeye başladı. Birkaç farklı şekilden sonra gümüş kürek şeklinde bir anahtarda karar kıldı. Rejenerasyonundan sonra Dördüncü Doktor daha radikal şekiller denedi, bunların içinde plastikten yapılma ikili-spiral bir anahtar da vardı. Sonradan tekrar kürek şekilli ve sıradan anahtara döndü. Sıradan anahtar Beşinci ve Altıncı Doktorlar tarafından da kullanıldı.

Yedinci Doktor Rassilon'un Mührüyle, yelpaze şeklinde bir motifin birleşimini kullandı. Yedinci Doktor da sonunda kürek şekilli anahtarı kullanmaya başladı. Sekizinci Doktor da başlarda bunu kullandı ama bir süre sonra sıradan anahtara döndü.

Dokuzuncu, Onuncu ve Onbirinci Doktor da sıradan anahtarlar kullandılar. Onbirinci Doktor'un anahtarı ise önceki Doktorların gümüş renkli anahtarlarına karşı olarak altın/pirinç renklidir.

Yetenekler

Tardis key eleventh hour

Sadece TARDIS kapılarını açmaktan öte, Doktor'un TARDIS anahtarının farklı kullanımları ve özellikleri gösterilmiştir. Doktor'un TARDIS anahtarı başka TARDIS'leri açmak için kullanılabilir. TARDIS anahtarı, TARDIS yakın bir yerde cisimlenmek üzereyken ya da kısıtlı bir TARDIS kendini yeniden inşa etmeyi bitirdiğinde ışıldamış ve ısınmıştır. Bu özellik aynı zamanda Sekizinci Doktor Daleklerin Dünya'yı 2. kez 22. yy'a götürme girişimlerini durdurmak için Dünya'ya geldiğinde uzun zamandır kullanılmamış olan Susan Foreman'ın anahtarında da gösterildi. TARDIS zamanda bir yaranın içine düştüğünde Doktor hala sıcak ve gemiyle bağlantılı olan anahtarı gemiyi geri getirmek için kullanabileceğini anladı. Uygun şekilde modifiye edildiğinde TARDIS anahtarları TARDIS'in algı filtrelerini kullanabilir. Anahtar TARDIS'i araba alarmına benzer şekilde uzaktan kilitleyebilir. Anahtar TARDIS'i bir saniyeliğine evrenle uyumundan çıkararak görünmemesi için yerleştirebilir. Anahtar, eğer TARDIS 100 yıldır Doktor'un elindeyse, TARDIS'i izlemek ve bulmak için kullanılabilir. Sarah-Jane anahtarı kapıyı açmadan kilitte bıraktığında, bu durdurma kontrolünü iptal etti. TARDIS, Kraal tarafından yaratılan Devesham kopyasında kalmak yerine Dünya için ayarlanan koordinatlara döndü.

Bilinen kopyaları

Susans TARDIS key

Doktor genellikle TARDIS anahtarını üzerinde taşır. Çok sayıda bilinen kopyası vardır fakat büyük ihtimalle bu kadarla sınırlı değildir:

Bir yedek anahtar Birinci Doktor tarafından Marco Polo'nun aldığının yerine yapıldı. Doktor sonradan bu anahtarı tekrar aldı. Susan'ın ilk anahtarı Doktor tarafından Dalek şehrindeki statik elektrik üretimi kıtlığında imha edildi. İmha etmeden hemen önce, Doktor ona yenisini yapacağına söz verdi. Susan'ın ikinci anahtarı, Susan TARDIS'i Duygu Küresi yakınlarındaki bir insan uzay gemisinde kilitlerken görülmüştü. Sonradan büyükbabasının ona 2160lı yıllarda yeni bir hayata başlamasında karar vermesinde onu TARDIS'in dışına kilitleyerek yardım ettikten sonra TARDIS'i tekrar göremeyeceğini bilen Susan bilerek anahtarı Thames Nehri'nin kıyısındaki bir çamur birikintisinin içine bıraktı. Susan sonradan anahtarını tekrar aldı. Doktor'un paltosundan düşen bir anahtarı Ben Jackson aldı. Yedinci ve Sekizinci Doktor'un kullandığı kürek şeklindeki anahtarın bir yedek kopyası TARDIS'in dış kaplamasındaki gizli bir bölmededir. Plastikten yapılma ikili-spiral anahtarı Sarah-Jane TARDIS'ten ayrılırken yanına aldı. Kürek şekilli anahtarı Başkan Romana bir gerdanlıkta takıyordu. Anji Kapoor'un sıradan dizaynlı anahtarı Sıradan anahtarlar Rose Tyler, Martha Jones, Yüzbaşı Jack Harkness ve Donna Noble'a verildi. Jones'un ve Harkness'ın anahtarları algı filtreleri olarak modifiye edilmişti. sonradan tekrar anahtar olup olmadıkları belli değildir. Buna rağmen Tyler, Jones ve Noble'a anahtar verildiği belirlenmiştir ancak Jack'e ne zaman verildiği bilinmemektedir. Sally Sparrow sıradan dizaynlı bir kopyayı Ağlayan Melek'in avucundan kopararak almış ve daha sonra bunu TARDIS'e girmek için kullanmıştır. Meleklerin anahtarı nasıl ele geçirdikleri bilinmemektedir. Pençe Shansheeth, Doktor'un TARDIS anahtarının bir kopyasını Hatıra Dokumasıyla yapmaya çalıştı. Cihaz aşırı yüklendi ve kısmen yaratılmış olan anahtar kayboldu.

Diğer TARDIS anahtarları

Doktor'unkinin dışındaki diğer TARDIS anahtarlarının dizaynları ve yetenekleri bilinmiyor.

Gallifrey'deki Yüksek Mahkeme Koruma'nın "şifre diş anahtarları" vardı, bunlar çeşitli şekillerdeki ana TARDIS anahtarlarıydı ve Castellan'ın ofisinde kontrol altında tutuluyorlardı. Bunların bazıları kilide sokmakla, bazıları sadece kilidin yakınında tutmakla çalışıyordu.

Sahne Arkası

Orijinal kürek şeklindeki TARDIS anahtarının tasarımını Jon Pertwee yapmıştı ve bu anahtar 11. sezonda kullanılmaya başlandı. Rassilon mührü şeklindeki anahtarı Mike Tucker tasarlamıştı. Televizyon filmi için kullanılan kürek şeklindeki anahtar BBC lisanslı bir kopyaydı. O dönemde şimdi yürürlükten kalkmış bir Amerkan hatıra kataloğunda satıldı. 2005 yılında kullanılan anahtar Britanya üreticisi ERA tarafından yapılan standart kapı anahtarıdır. Yedekler sahne donanımı TARDIS'in gizli bir bölmesinde saklanmaktadır.